«ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ! 

 

917932917913925_01

 

«ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ!

Οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση του προγράμματος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)- το οποίο εγγυάται την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών, υπέρ των ΜμΕ- βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.

Το ΕΤΕΑΝ υποστηρίζει τις υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Το Πρόγραμμα στοχεύει:

1.     Στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Τραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς την χρήση κεφαλαίων.

2.     Στην στήριξη της οικονομίας χωρίς να απαιτείται η χρήση κεφαλαίων, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ρευστότητα για την προώθησή της σε λοιπούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.

Επιλέξιμες είναι, όλων των κατηγοριών οι Εγγυητικές.

 Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 45 εκ. ευρώ εγγυήσεις, καλύπτοντας Εγγυητικές Επιστολές συνολικού ύψους 90 εκ. ευρώ, ενώ το ποσοστό της προσφερόμενης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγύησης ανέρχεται σε 50%.

Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται μέχρι την  εξάντληση του προϋπολογισμού του και όχι αργότερα από την 31.12.2013.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα  θα είναι διαθέσιμες (προσεχώς )στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ: www.etean.com.gr και στις συνεργαζόμενες Τράπεζες.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, αμέσως μετά την ανακοίνωση του Προγράμματος δήλωσε:

«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία εξαντλούμε κάθε διαθέσιμη πηγή ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. Το νέο πρόγραμμα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών προς τους προμηθευτές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ανακοίνωσε σήμερα το ΕΤΕΑΝ, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ακολουθήσουν και άλλες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα»