ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ”ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 28/01/11 

Το Επιμελητήριο Κεφαλλήνιας και Ιθάκης και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος καλούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Νομό μας, στην παρουσίαση του προγράμματος :«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

 

Η Εκδήλωση θα γίνει στο Επιμελητήριο Λεωφόρος Βεργωτή 131.

 

στις  28/01/2011 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00

 

Υπενθυμίζουμε ότι στον «Πράσινο Τουρισμό»:

 

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα και υφίστανται πριν την 1/1/2009.

 

2.Ορισμένες από τις επιλέξιμες ενέργειες είναι:

 

Ενεργειακή αναβάθμιση του κτίριου

 

-Αντικατάσταση παλαιών καυστήρων και λεβήτων με νέους υψηλής απόδοσης

 

γκατάσταση θερμοστατών στα δωμάτια, αντικατάσταση αυτόνομων συστημάτων κλιματισμού από κεντρικό σύστημα, εγκατάσταση  αυτόματου συστήματος διακοπής ηλεκτρισμού μέσω κάρτας πρόσβασης για κάθε δωμάτιο

 

– Εγκατάσταση μηχανισμών εξοικονόμησης νερού σε λουτρά και αποχωρητήρια

 

-«Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος

 

– Αφαλάτωση θαλασσινού /υφάλμυρου νερού

 

– Φύτευση περιβάλλοντος χώρου ή/και στεγών

 

– Ανακυκλοφορία, καθαρισμός νερού πισίνας

 

– Τοπικός βιολογικός καθαρισμός και κομποστοποίηση σε αποφάγια και απορρίμματα κήπου και χρήση τους

 

– Παραγωγή εντύπων και φυλλαδίων σχετικών με τις πράσινες ενέργειες της επιχείρησης, επέκταση υφιστάμενων ιστοσελίδων και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες της επιχείρησης

 

3.Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 15.000 Ευρώ και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000

 

4 Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από δανεισμό.

 

5. Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το ποσό του 50% της Δημόσιας χρηματοδότησης