ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου  Οικονομίας για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο που αφορά την διαδικασία απλούστευσης των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων:

 

Α) Συγκροτείται δίκτυο που αποτελείται από τα 100 καταστήματα και υποκαταστήματα των Επιμελητηρίων, το οποίο συμπληρώνεται από επιλεγμένα ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των μικρότερων δήμων και τους 3.200 συμβολαιογράφους της χώρας.Για την ίδρυση των ΟΕ και EE, που δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ως υπηρεσίες μιας στάσης(one shop stop) θεσπίζονται τα Επιμελητήρια και τα ΚΕΠ. Για τις ΕΠΕ, και τις ΑΕ που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως υπηρεσία μιας στάσης θεσπίζεται ο συμβολαιογράφος.

 

Β) Οι υπηρεσίες μιας στάσης θα αναλαμβάνουν να κάνουν όλες τις εργασίες για να δώσουν ταυτότητα στις επιχειρήσεις που ιδρύονται: 1)Θα εισπράττουν το ενιαίο τέλος που θα αντικαταστήσει όλα τα επιμέρους τέλη που ισχύουν σήμερα Το ενιαίο τέλος καθώς και ο φόρος συγκέντρωσης Κεφαλαίου θα εισπράττονται στις υπηρεσίες μιας στάσης.  2)Θα συνδέονται με το ηλεκτρονικό Γενικό Επιχειρηματικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στο οποίο θα καταχωρούν την επωνυμία( Το ΓΕΜΗ αντικαθιστά την δημοσίευση στο Πρωτοδικείο, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, και στο ΦΕΚ) 3)Θα συνδέονται ηλεκτρονικά με τους ασφαλιστικούς φορείς για την εγγραφή, τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας των εταίρων και τη χορήγηση ΑΜΚΑ της επιχείρησης 4)Θα συνδέονται με το TAXIS για έκδοση ΑΦΜ Γ) Προβλέπεται ο χρονικός περιορισμός των τριών μηνών από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ως το απώτατο όριο για την άμεση ενεργοποίηση της λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.

 

Δ) Για τη μείωση του «ρίσκου» στη διασφάλιση κυρίως των δικαιωμάτων της μειοψηφίας διατηρεί το υποχρεωτικό της παράστασης δικηγόρου για τις εταιρικές μορφές με κεφάλαιο μεγαλύτερο των100.000 Ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται προληπτικά από τις υπηρεσίες μιας στάσης. Οι Δ/νσεις Α.Ε. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας και οι Εφορίες διατηρούν το δειγματοληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο.

 

Το Υπουργείο, στο ενημερωτικό του σημείωμα, αναφέρει, επίσης, ότι με τα προτεινόμενα μειώνεται το κόστος ίδρυσης της επιχείρησης κατά 70%, μειώνεται δραστικά ο χρόνος διεκπεραίωσης για την ίδρυση και βελτιώνεται η ανταγωνιστική θέση της χώρας.