ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ Α.Π.Δ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

 

Α) Η Υπουργός Οικονομίας έχει αναγγείλει από το Φεβρουάριο την  ίδρυση επιχειρήσεων μέσα σε μία ημέρα και  το όλο θέμα «περνά»,πλέον, στην τελική του φάση. Το νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί άμεσα προωθεί ένα νέο μοντέλο αδειοδότησης που βασίζεται στα ΚΕΠ, το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και στα Επιμελητήρια. Ο στόχος, είναι, ο υποψήφιος επιχειρηματίας να μη χάνει χρήμα και χρόνο «ενημερώνοντας»τις διάφορες υπηρεσίες.Πιο συγκεκριμένα-σύμφωνα με πληροφορίες- αυτό που προωθείται περιλαμβάνει τα εξής:

 

1.       Όσοι ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μια μικρή επιχείρηση θα απευθύνονται στα ΚΕΠ, ενώ για μεγαλύτερες (ΑΕ και ΕΠΕ) θα απευθύνονται σε συμβολαιογράφο.

 

2.        Στη συνέχεια θα ειδοποιείται το Επιμελητήριο που θα ενημερώνει το ηλεκτρονικό Μητρώο, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται και πάλι ηλεκτρονικά η Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 

 

 

    Β)  Το Ι.Κ.Α. ανακοίνωσε ότι  από 1/4/2010 έχει τεθεί σε λειτουργία μηχανισμός διενέργειας on line ελέγχων κατά το στάδιο υποβολής μέσω διαδικτύου των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων (Α.Π.Δ.) Σε όσες περιπτώσεις εντοπίζονται λάθη ή ελλείψεις στο αρχείο της Α.Π.Δ. θα εμφανίζεται κατάσταση λαθών και ο εργοδότης θα πρέπει να ξαναυποβάλει τη συγκεκριμένη Α.Π.Δ. με τύπο δήλωσης “01” Κανονική μέχρι της 15 του επόμενου μήνα από τη λήξη υποβολής της Α.Π.Δ. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας η υποβολή της Α.Π.Δ. θα γίνεται μόνο στο κατά τόπο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ( πάλι με τύπο δήλωσης “01” Κανονική) και θα θεωρείται εκπρόθεσμη.