ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΕΜΠΜΕ ΣΕ ΝΕΟΪΔΡΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

O υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας, στο συνέδριο με θέμα «Η Ωρα της Ελληνικής Οικονομίας», που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στις 24/11/08, ανακοίνωσε μια νέα υπηρεσία του ΤΕΜΠΜΕ: Πρόκειται για την παροχή εγγυοδοσίας και επιδότησης επιτοκίου για δύο χρόνια από το ΤΕΜΠΜΕ για δάνεια που θα λαμβάνουν από τράπεζες οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Το μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2009.