ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

Νέο νομοσχέδιο για τα φωτοβολταϊκά, κατατέθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης .Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται:

 

·          Πρόβλεψη μείωσης του χρόνου που απαιτείται για την αδειοδότηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

·          Καθορισμός της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.. Οι σημερινές τιμές θα ισχύουν μέχρι τον Αύγουστο του 2010

 

·          Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες, με την πρόβλεψη να μπορεί ο ιδιοκτήτης να συμψηφίζει την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ενέργεια με την καταναλισκόμενη από την κατοικία ΄

 

·          Κατάργηση της διαδικασίας που ισχύει για επενδύσεις σε κτίρια και απαίτηση, μόνο, για έγκριση εργασιών από την Πολεοδομία.

 

·          Θέσπιση ηλιακού περίπτερου

 

·          Επιβολή τέλους 1% επί του τζίρου, υπέρ του Φορέα Διαχείρισης, σε μικρά Υδροηλεκτρικά έργα  εφόσον, αυτά, είναι εγκατεστημένα σε προστατευόμενες περιοχές.

 

·          Απαγόρευση μεταβίβασης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εφόσον αυτοί δεν έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους.