Επιμελητήριο: Χρήση μάσκας στα επαγγελματικά οχήματα 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας με δραστηριότητα οδικών μεταφορών και χρήση επαγγελματικών οχημάτων ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ4829/02-11-2020 ΆΡΘΡΟ 1 στον πίνακα που περιλαμβάνει και συγκεκριμένα στο 18ο πεδίο που αφορά στις μεταφορές ότι:

Στις κίτρινες περιοχές εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε ΙΧ όταν επιβαίνουν μόνο ο/η οδηγός, σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς α’ και β’ βαθμού. Στα ΙΧ επιτρέπονται έως 3 άτομα πλέον του οδηγού. Επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου αποκλειστικά και μόνο για γονείς και τέκνα.

Στις κόκκινες περιοχές εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε ΙΧ όταν επιβαίνουν έχουν μόνο ο/η οδηγός, σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς α’ και β’ βαθμού. Στα ΙΧ επιτρέπεται ένας επιβάτης πλέον του οδηγού. Επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου αποκλειστικά και μόνο για γονείς και τέκνα.

Αναλυτικά ανά κατηγορία οχήματος θα βρείτε πληροφορίες στο συνημμένο ΦΕΚ.Ποιοι είναι οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού:

Α’ βαθμού:

(κατιόντες – ανιόντες) γονείς, παιδιά 

(εξ αγχιστείας) ο σύζυγος, η σύζυγος, πεθερός, πεθερά

Β’ βαθμού:

 (κατιόντες – ανιόντες) παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια

(εξ αγχιστείας) γαμπρός, νύφη, κουνιάδος, κουνιάδα (γυναικάδελφοι)

(εκ πλαγίου) αδέλφια

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής