Επιστολή του προέδρου, Σταύρου Σπαθή, σε Α. Γεωργιάδη και Χ. Σταϊκούρα 

Επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς, Χρήστο Σταϊκούρα και Άδωνι Γεωργιάδη, με κοινοποίηση στον Βουλευτή του νομού μας, Παναγή Καππάτο, έστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς-Ιθάκης, Σταύρος Σπαθής.

Στην επιστολή αυτή τονίζονται οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας και την αδυναμία δανειοληπτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Το Επιμελητήριό μας καταθέτει το αίτημα για δημιουργία νέου προγράμματος που θα επιδοτεί τις δόσεις δανείων φυσικών και νομικών προσώπων, εστιάζοντας κυρίως σε όσους έχουν προσφύγει σε τραπεζικό δανεισμό προσημειώνοντας το επαγγελματικό τους ακίνητο, συμπεριλαμβάνοντας όμως και όλα τα είδη επιχειρηματικών δανείων. Ουσιαστικά ένα νέο πρόγραμμα που θα βασίζεται στην επιτυχία του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις τους, κυρίως έναντι των τραπεζών.

Η επιστολή του Σταύρου Σπαθή

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, οι έκτακτες υγειονομικές συνθήκες και το ουσιαστικό δεύτερο κλείσιμο της οικονομίας στη χώρα μας, δημιουργούν την ανάγκη για λήψη νέων μέτρων από την Κυβέρνηση, για να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες για ένα μεγάλο μέρος των επαγγελματιών των νησιών μας. 

Τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία, ειδικά στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες, χρήζουν αντιμετώπισης μέσω καινούργιων νομοθετικών ρυθμίσεων. Εφιστούμε την προσοχή σας σε ένα μείζων ζήτημα που έχει προκύψει, που άπτεται των αρμοδιοτήτων σας και χρειάζεται την άμεση διαμόρφωση ενός πλαισίου με την μορφή επιδότησης. Τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από το δεύτερο κύμα της πανδημίας, αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και πολύ γρήγορα θα αντιμετωπίσουν και πρόβλημα βιωσιμότητας. Δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους κυρίως έναντι των τραπεζών. Οι παραπάνω επαγγελματίες δανειολήπτες πρέπει να στηριχθούν άμεσα οικονομικά μέσω επιδότησης των δόσεών τους στα τραπεζικά ιδρύματα, οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού από επιχειρηματικά ή καταναλωτικά δάνεια. Είναι αναγκαία η παροχή οικονομικής στήριξης στους πληττόμενους και οικονομικά ευάλωτους συναδέλφους μας επαγγελματίες δανειολήπτες για να μπορέσουν να σώσουν την επιχείρησή τους.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής