ΓΙΑ ΑΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

Το ΕΒΕΚΙ αισθάνεται την υποχρέωση να συνταχθεί με όλα εκείνα τα Επιμελητήρια που εκτιμούν ότι η Πολιτεία με τις ΠΟΛ 1082 και 1083, κακώς προβλέπει βαρύτατα πρόστιμα για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, από τις οποίες, όμως, δηλώσεις, δεν προκύπτει οφειλή!

 

          Οφείλουμε στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι αναφερόμαστε στις επιχειρήσεις που εκδίδουν στοιχεία με τη χρήση Ειδικής  Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Στοιχείων( ΕΑΦΔΣΣ), είναι, δηλαδή, επιχειρήσεις που δεν θεωρούν τα στοιχεία τους, τα οποία εκδίδονται με μηχανογραφημένο τρόπο!… Το Υπουργείο Οικονομίας πρέπει, κατά την άποψή μας, να επανορθώσει την αδικία και να αρκεστεί μόνο στο πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων στις περιπτώσεις των  προαναφερόμενων επιχειρήσεων οι οποίες δεν οφείλουν και που η μόνη τους «αμαρτία» είναι η εκπρόθεσμη υποβολή!»