ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α 

Το ΕΒΕΚΙ γνωστοποιεί και επισημαίνει ότι:

 

Οι προθεσμίες για την υποβολή της ΝΕΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ Π Α έχουν ως εξής: α. Οι επιχειρηματίες και επιτηδευματίες με βιβλία α΄ ή β΄ κατηγορίας που την συμπληρώνουν με «το χέρι» από 17/3/08-1/4/08 β. Οι υπόχρεοι με βιβλία γ΄ κατηγορίας και χειρόγραφη συμπλήρωση από 12/5/08-26/5/08 Όλοι οι υπόχρεοι που το 2007 υπέβαλαν όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και δεν είχαν μεταβολές Μητρώου μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, μέσω του TAXISNET. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει από τις 11/2/2008 μέχρι 1/4/2008 για όσους τηρούν βιβλία α΄ ή β΄ κατηγορίας και μέχρι 26/5/2008 για όσους τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας