ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ & ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Το ΕΒΕΚΙ θεωρεί ότι μέτρα που λαμβάνονται στην κατεύθυνση

 

να γίνει ο «Τειρεσίας» πιο «ανθρώπινος» και να ευνοηθεί η συγχώνευση επιχειρήσεων είναι μέτρα θετικά.

 

Κατά συνέπεια, χαιρετίζει την επέκταση της προθεσμίας εξόφλησης απλήρωτων επιταγών από 8 σε 16 ημέρες ώστε να μην καταχωρίζονται τα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς των εκδοτών τους στον «Τειρεσία» («επιταγές που αποδεδειγμένα εξοφλούνται εντός 16 ημερών από τη σφράγισή τους δεν εμφανίζονται στα ανωτέρω αρχεία και οι καταχωρισμένες διαγράφονται »), καθώς,και την απόφαση να μην εμφανίζονται στην λίστα τα στοιχεία όσων οι οφειλές «δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 500 Ευρώ».

 

Αναμένει, βεβαίως, να γίνουν και άλλες κινήσεις οι οποίες θα κάνουν τον «Τειρεσία» λιγότερο «αυστηρό» και θα «απελευθερώσουν» πολλές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή, για «ασήμαντη αφορμή», στην μαύρη λίστα και δεν μπορούν να δανειοδοτηθούν.

 

 Το ΕΒΕΚΙ καλεί, επίσης, τον Υπουργό Οικονομίας να προωθήσει την νομοθετική ρύθμιση  για την μείωση του συντελεστή φορολογίας των καθαρών κερδών στο 15% για νεοϊδρυόμενες προσωπικές εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή A.E. οι οποίες προκύπτουν μετά από συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων…

 

 

…ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΩΝ 10.500 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ!