ΠΕΡΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ-Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή 17/09/10 και ώρα 7:30μμ η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θα παρουσιάσει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητήριου το Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

 

 

Με την ευκαιρία της παραπάνω υπενθύμισης, θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες(«ΝΕΑ» και Ημερησία)οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών έχουν έτοιμο το «μοντέλο» της περαίωσης που θα κατατεθεί με τη μορφή νομοσχεδίου στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την πρόταση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε χρήσης πολλαπλασιάζονται με συντελεστές από 1% – 3% (ανάλογα με το αν τα βιβλία είναι «καθαρά» ή ανεπαρκή- ανακριβή.) Το 20% του ποσού που προκύπτει είναι ο φόρος περαίωσης εισοδήματος και το 19% αποτελεί τον ΦΠΑ περαίωσης. Τα ποσά αυτά αθροίζονται και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερα από 200 έως 1.000 ευρώ ανά χρήση που περαιώνεται. Αυτό, σημαίνει  ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας με βιβλία Β΄ κατηγορίας και καθαρό φορολογικό παρελθόν που θέλει να κλείσει 10 χρήσεις θα κληθεί να πληρώσει κατ΄ ελάχιστον 4.000 ευρώ! Αν η περαίωση γίνει αποδεκτή, ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει το 10% .Το υπόλοιπο ποσό του συνολικού φόρου περαίωσης καταβάλλεται σε δόσεις σε 6 μηνιαίες δόσεις, όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 400 ευρώ. ( ίσως 300). Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, θα παρέχεται έκπτωση 5%. Μόλις οι φορολογούμενοι πληρώσουν τους φόρους της περαίωσης θα έχουν τη δυνατότητα να καταστρέψουν τα βιβλία και φορολογικά στοιχεία τους.