Η ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Στην νέα Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη-ένα κείμενο 250 σελίδων- που υπέγραψαν στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου στην Λισσαβόνα οι ηγέτες των 27 χωρών-μελών της Ένωσης, υπάρχει μια παράγραφος στην οποία αναφέρεται η νησιωτικότητα ως μειονεκτική κατάσταση!

 

 

Μαζί, όμως, με τα νησιά αναφέρονται ως μειονεκτικές και οι παράκτιες περιοχές εξαιτίας των δοκιμασιών που θα υποστούν από τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές!

 

Τα νησιά, επίσης, τα οποία απέχουν πάνω από χίλια μίλια από την χώρα τους χαρακτηρίζονται ως υπερπεριφερειακές περιοχές απολαμβάνοντας πλήθος πλεονεκτημάτων

 

 

 

Από το Δίκτυο Νησιών της Ευρώπης(INSULEUR)-στο οποίο συμμετέχει ως Β΄Αντιπρόεδρος ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητήριού μας κ. Α, Παντελειός- θεωρήθηκε κατ αρχάς θετική εξέλιξη η αναφορά της νησιωτικότητας στην Συνταγματική συνθήκη και δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας με σκοπό την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων ώστε να αποκομίσουν τα νησιά τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την Συνταγματική αναγνώριση.

 

 

Μας αναφέρθηκε ότι το  INSULEUR μπαίνει σε μια νέα δυναμική, σε μια νέα περίοδο της ζωής του, όπου αφήνοντας πίσω του την περίοδο του Lobby, προετοιμάζεται να διεκδικήσει δυναμικά χρήματα από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για λογαριασμό των μελών του.

 

 

Το ΕΒΕΚΙ, εκτιμά ότι ήταν αρνητική εξέλιξη για τα νησιά η σύμπλευση  με τις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης-περιοχές πολύ εκτεταμένες και με διαφορετικά προβλήματα-και αυτό σημαίνει πρακτικά την απάλειψη των νησιωτικών ιδιαιτεροτήτων και την ελαχιστοποίηση των ευεργετημάτων και των πόρων που θα μπορούσαν να έχουν αν δεν συνέβαινε αυτό!

 

Αυτό, βεβαίως, σημαίνει, επίσης, ότι θα πρέπει να αντισταθμίσουμε τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την θέση που βρισκόμαστε, ισχυροποιώντας και καθιστώντας αποτελεσματικότερο τον μηχανισμό του INSULEUR προς όφελος των νησιών μας και των επιχειρήσεών τους