ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ «ΧΑΜΗΛΑ»! 

 

917929915927931932902931921927

 

ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ «ΧΑΜΗΛΑ»!

Την Άνοιξη του 2012 πραγματοποιήθηκε έρευνα από το Υπουργείο Οικονομικών της Αυστρίας ανάμεσα σε 300 διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων.

Το θέμα ήταν πώς τα στελέχη αξιολογούν τους διάφορους σχετικούς παράγοντες, προκειμένου η επιχείρηση τους να αναλάβει επενδυτικό «ρίσκο» σε χώρες της Ευρώπης.

Κατ αρχάς από άποψη ελκυστικότητας( και με άριστα το 1 και κάκιστα το 4), πρώτη σε ελκυστικότητα (ανάμεσα σε 14 χώρες) αναδείχθηκε η Γερμανία με 1,4 και ακολούθησαν η Σουηδία με 1,5 και η Ελβετία και  Ολλανδία με 1,8.

Η Ελλάδα, στη σχετική λίστα, καταλαμβάνει την τελευταία θέση, με 3,7 βαθμούς!

 Αυτό που εντυπωσιάζει, όμως, δεν είναι η θέση της χώρας μας- διότι αυτή είναι αναμενόμενη- αλλά τα κριτήρια επιλογής για την ίδρυση επιχείρησης!

Τα στελέχη που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι το σημαντικότερο κριτήριο για την ανάληψη επιχειρηματικού «ρίσκου» είναι τα καλού επιπέδου ενεργειακά δίκτυα (τεχνολογικό περιβάλλον) σε ποσοστό 74% και, ακολούθως, το καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό (71%) και το καλά εξειδικευμένο (65%).Ψηλά στη σχετική λίστα ήταν, επίσης, τα δίκτυα επικοινωνιών,  οι επιδοτήσεις στην έρευνα, η πολιτική και η οικονομική κατάσταση της χώρας…

…Αλλά το εργασιακό κόστος και η υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων (παράγοντες που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας )καταλαμβάνουν χαμηλή θέση στη λίστα κριτηρίων! Αυτοί οι δύο παράγοντες έχουν  μικρή σημασία (24% και 23% αντιστοίχως!)