κατάργηση της παρακράτησης 8% στις τιμολόγια των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:

 

1)Τα δυο προγράμματα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών επί τετραετία και διετία και το πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών γυναικών (προγράμματα για τα οποία έχουμε ενημερώσει με προηγούμενο Δελτίο Τύπου) ξεκίνησαν από 09/04/10, καθώς δημοσιοποιήθηκαν οι σχετικές προκηρύξεις στο site του ΟΑΕΔ και η (ηλεκτρονική)κατάθεση αιτήσεων στο www.oaed.gr ξεκίνησε από την προαναφερόμενη ημερομηνία. Πληροφορίες για τα προγράμματα δίνονται στα τηλέφωνα: 210-9989551 (κ. Μπανιά) και 210-9989146 (κ. Κοντοβάς).

 

2) Ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε 23 τροποποιήσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Μέσα σε αυτές εντάσσεται-μετά την γενική αντίδραση-και η κατάργηση της παρακράτησης 8% στις τιμολόγια των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Στις τροποποιήσεις, αναφέρεται, επίσης, ότι α)Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα χρυσά κοσμήματα αξίας κάτω από 1.000 ανά τεμάχιο προκειμένου να διευκολυνθεί η εγχώρια βιοτεχνία στο χώρο αυτό και β)  Δεν θα γίνεται παρακράτηση 20% σε ελεύθερους επαγγελματίες για συναλλαγές ως 300 ευρώ.