ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ 

Το σχετικό πρόγραµµα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε κουπόνι εργασίας δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αφορά 10.000 άνεργους και οι επιχειρήσεις για να ενταχθούν δεν θα πρέπει να έχουν µειώσει το προσωπικό τους ούτε και να το µειώσουν στη διάρκεια του προγράµµατος τουλάχιστον για τους επόμενους 24 μήνες. Το κουπόνι θα παραδίδεται στον άνεργο( εξαιτίας τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας με την ταυτόχρονη ένταξή του στους καταλόγους ανέργων του ΟΑΕ∆. ) ο οποίος θα μπορεί να το εξαργυρώνει είτε διαθέτοντάς το για την καρτάρτισή του-υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας που θα την αναλάβει θα του παρέχει και δυνατότητα επανένταξης στην αγορά εργασίας- είτε σε κάποια επιχείρηση.

 

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ένα τέτοιο άτομο θα καταβάλλουν σε αυτό ,ως μισθό,τη διαφορά µεταξύ του ποσού του επιδόµατος ανεργίας -το οποίο είναι αυξηµένο κατά 14 ευρώ /ημέρα για κάθε µακροχρόνια άνεργο) και, αν αποφασίσουν να τους καταρτίσουν, θα δικαιούνται επιχορήγηση 2.000 ευρώ /άτοµο (δεσμευόμενοι να διατηρήσουν το σύνολο του προσωπικού για 42 µήνες).Υπάρχουν δυο φάσεις στην όλη διαδικασία: Η πρώτη φάση θα διαρκεί από την πρόσληψη του ανέργου στην επιχείρηση µέχρι τη λήξη της διάρκειας επιδότησης. Η δεύτερη φάση θα αφορά το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα µέχρι τη συµπλήρωση των 24 µηνών ή των 30 µηνών εφόσον έχει γίνει κατάρτιση.