ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

Έχοντας ΩΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ότι μέχρι σήμερα:

 

1.       Δεν έχουν ακόμη αποσταλεί χιλιάδες εκκαθαριστικά(περαίωση) στους επιτηδευματίες

 

2.       Ένα σημαντικό μέρος αυτών που έχουν σταλεί εμφανίζουν λάθη που πρέπει να διορθωθούν από την Εφορία

 

3.        Πολλά εκκαθαριστικά σημειώματα δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και η Γ.Γ.Π.Σ. αναφέρει ότι οι φορολογούμενοι πρέπει να αποταθούν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την έκδοση τους και…

 

4.       …οι Δ.Ο.Υ δεν έχουν λάβει το λογισμικό για να εκδώσουν νέα καθαριστικά!

 

 

προκύπτει ότι είναι κάτι περισσότερο από φανερό ότι η προθεσμία για παραδοχή της περαίωσης από όλους όσους εμπλέκονται, δεν είναι δυνατόν να συντελεστεί μέχρι 18/11/11,όπως έχει ορισθεί!

 

 

Κατόπιν τούτων και έχοντας ως επιπλέον δεδομένο ότι οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλλουν σε πολύ  μικρό χρονικό διάστημα μεγάλα ποσά χωρίς να υπάρχει η ανάλογη ρευστότητα, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ προκειμένου οι εμπλεκόμενοι να αποφανθούν αν αποδέχονται ή όχι την περαίωση και να καταβάλλουν τα σχετικά ποσά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.