ΜΕΧΡΙ 11/09/12 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

913931934913923917921913_933915921917921919_932929927934921924937925

ΜΕΧΡΙ 11/09/12 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

 

 

 

Από την «ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ανακοινώθηκε η παράταση συμμετοχής των επιχειρήσεων για τον Νομό Κεφαλονιάς στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» έως την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου.        

 

   Στις 24 – 25 Σεπτεμβρίου και ώρες 16:30-21:30 θα διοργανωθεί στη Κεφαλονιά και Ιθάκη το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων για τις επιχειρήσεις ή φορείς ιδιωτικού αλλά και δημόσιου τομέα που υποχρεούνται στην εκπαίδευση του προσωπικού εργασίας, ιδιοκτητών / υπεύθυνων, βάση της Νομοθεσίας και των Υγειονομικών Διατάξεων του ΕΦΕΤ ΥΑ 14708, ΦΕΚ 1616 .Το Πρόγραμμα αφορά όλες τις επιχειρήσεις και φορείς ανεξαρτήτως μεγέθους που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο με τα τρόφιμα- είτε στον τομέα της Παραγωγής ή Μεταποίησης ή Διακίνησης ή Διάθεσης/Πώλησης κτλ.

 

 

Τα σεμινάρια προσφέρουν πολλαπλό όφελος για τις επιχειρήσεις/φορείς, εφόσον εκτός του ότι εκπληρώνονται οι βασικές ,κατά νόμο,  υποχρεώσεις τους, μπορούν ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουν  τις Πιστοποιήσεις που λαμβάνουν και ως σημαντικό Ποιοτικό Επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Συγκεκριμένα:    Βάσει των Υγειονομικών Διατάξεων του ΕΦΕΤ , μια επιχείρηση ή Φορέας, υποχρεούται να φροντίσει να συμμετέχει το Προσωπικό στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων, ακόμη και αν έχει ως μοναδικό απασχολούμενο τον ιδιοκτήτη. Η Βασική αυτή υποχρέωση ελέγχεται κατά τις επιθεωρήσεις των ελεγκτικών φορέων, καθώς και με την εφαρμογή του νέου επικείμενου συστήματος «Διατροφικού Τειρεσία» του ΕΦΕΤ. Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος, και οι διαδικασίες Υλοποίησης, εντάσσονται στο πεδίο «Επαγγέλματα Υγείας και Πρόνοιας».Επίσης, το Πρόγραμμα εντάσσεται στις προδιαγραφές της Κρατικά επιδοτούμενης Δράσης ΛΑΕΚ.

 

 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα γίνεται με τηλεφωνική συμμετοχή μέσω απλών διαδικασιών. Πληροφορίες καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-20:30 και Σάββατο 9:00-14:30, στα τηλ.: 801 11 37 100 (αστική χρέωση), 2810313773 και στο email: info@eurodiapistefsi.com. Υπεύθυνη Προγράμματος – Πληροφοριών : κα Κουτράκη Κατερίνα