ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Το ΕΒΕΚΙ θεωρεί ότι είναι θετική εξέλιξη στην όλη υπόθεση αναγνώρισης της νησιωτικής ιδιαιτερότητας η πρόταση για την δημιουργία Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τα θέματα νησιωτικής πολιτικής, η οποία θα κατατεθεί στο άμεσο μέλλον στην διάσκεψη των προέδρων της  Βουλής.

 

Η πρόταση κατατέθηκε και έγινε αποδεκτή στην εκδήλωση που οργάνωσε το Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιριών Νησιωτικής Ελλάδας “Νήσων Περίπλους” στις 25/06/09 στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με τίτλο “Πολιτικές για το μέλλον της Νησιωτικής Ελλάδας».

 

Στην εκδήλωση του Δικτύου στην οποία παραβρέθηκαν ,εκτός των άλλων, ο Νίκος Δένδιας, υπουργός Δικαιοσύνης, βουλευτής Ν. Κέρκυρας, ο Κώστας Κιλτίδης, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Ν. Κιλκίς, ο Νίκος Σηφουνάκης, τέως υπουργός Αιγαίου, βουλευτής Ν. Λέσβου και ο Φώτης Κουβέλης, βουλευτής Β` Αθηνών ,υπήρξε ένα πλήθος παρεμβάσεων στις οποίες «κοινός παρανομαστής» ήταν η «αγωνία» για την υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής για την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και η διαπίστωση της ανάγκη να δημιουργηθεί ένας ισχυρός φορέας προώθησης των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων όλων των νησιωτικών περιοχών. Κατατέθηκαν, φυσικά, πολλές προτάσεις( υιοθέτηση της αρχής του «μεταφορικού ισοδύναμου», άρση των εμποδίων όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λ.π.) και τονίστηκε ότι τα νησιά είναι, βεβαίως, ένας  ελκυστικός τουριστικός προορισμός, αλλά, ταυτόχρονα, η γεωγραφική απομόνωση, αποτελεί  μεγάλο μειονέκτημα και γι αυτό τον λόγο το Σύνταγμα της Ελλάδας κάνει ειδική αναφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών, ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δυσκολίες  των νησιών, έχουν αναγνωριστεί κατ επανάληψη.

 

Το Επιμελητήριό μας εκτιμά, ότι, χρειάζεται πέρα από τις διαπιστώσεις και τις συζητήσεις-που πάντοτε είναι ωφέλιμες διότι συντελούν στην «ωρίμανση» του ζητήματος-να  υιοθετούνται μικρά, έστω, αλλά σταθερά βήματα προόδου στην κατεύθυνση της πρακτικής αναγνώρισης της νησιωτικής ιδιαιτερότητας και δηλώνει, φυσικά, ότι θα είναι πάντοτε παρών και αλληλέγγυο, εφόσον του ζητηθεί και στο βαθμό των δυνατοτήτων του,  σε αυτόν «τον καλό αγώνα»!