ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,ΓΙΑΤΡΩΝ… 

Το Ε.Β.Ε.ΚΙ. υπενθυμίζει και πληροφορεί ότι:

 

 

1. Η προθεσμία για υπαγωγή στο Πρόγραμμα γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας( του ΕΟΜΜΕΧ) λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου και  δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες, που γεννήθηκαν από το 1954 -1991 και νέοι που γεννήθηκαν από το 1970 -1991. Βασικές προϋποθέσεις ένταξης :να είναι άνεργες -οι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και 4.3.2009 όπου είχαμε την προδημοσίευση του προγράμματος

 

 

2.Το Πρόγραμμα επιδότησης γιατρών ,δικηγόρων, μηχανικών και λογιστών θα προκηρυχθεί τις επόμενες ημέρες, από τον ΟΑΕΔ .Η επιδότηση θα είναι από 50-60% για ποσά μέχρι 20.000 Ευρώ για την αγορά ή τη συμπλήρωση του εξοπλισμού της κάθε ειδικότητάς. Το συνολικό ποσό που θα μοιραστεί θα φτάσει τα 250 εκατ. . και η ενίσχυση θα διαφέρει για κάθε επαγγελματική ειδικότητα(Σημειώνουμε ότι αφορά την απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού και όχι την επίπλωση του επαγγελματικού χώρου).Το ποσό της επιδότησης για δικηγόρους, λογιστές και μηχανικούς δεν θα ξεπεράσει τα 5.000 – 6.000 ευρώ. Για τους λογιστές και τους δικηγόρους οι ενισχύσεις θα αφορούν κυρίως σε μηχανήματα και λογισμικά, ενώ, ειδικά για τους λογιστές, το Yπουργείο Οικονομικών εξετάζει την επιδότηση συγκεκριμένων λογισμικών προγραμμάτων, των οποίων η εφαρμογή θα κάνει ευκολότερες τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις