ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑ ΙΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΖΩ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

1)      Ορίσθηκε νέα ημερομηνία για την έναρξη υποβολής προτάσεων υπαγωγής στα Προγράμματα “Πράσινη Επιχείρηση 2009”, “Πράσινες Υποδομές 2009” και “Μετεγκατάσταση 2009”.Η έναρξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται, λοιπόν, για 06/10/09.

 

2)      Είδε το φως της δημοσιότητας (17/07/09) η Προδημοσίευση του Προγράμματος «Στηρίζω» που προωθείται μέσω του ΕΟΜΜΕΧ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις(π.χ. ασκούν μια από τις επιλέξιμες δραστηριότητες των κλάδων μεταποίησης, έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη φορολογική χρήση, απασχολούσαν, κατά το έτος 2008, 0 – 9 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας ανέρχεται από 20.000€ –  2.000.000€ κ.λ.π.). Η επιδότηση είναι από 10.000-60.000€ και επιδοτείται το 50% του προϋπολογισμού( Σε Ιθάκη και πυρόπληκτες περιοχές της Κεφαλονιάς το 60%).Η επιδότηση αφορά: Εξοπλισμό και Ειδικές Εγκαταστάσεις.- Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων- Δαπάνες Διαφήμισης & Συμμετοχή σε Εκθέσεις Εσωτερικού – Εξωτερικού- Άλλες άϋλες δαπάνες. Οι προτάσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά(και όχι μόνο) στο www.eommex.gr, συνεχώς και από 05/10/2009