ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ(ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1156/15.11.10 οι Εφορίες αναλαμβάνουν να εκδώσουν τα σημειώματα της περαίωσης για τους επιτηδευματίες  εκείνους  που η ΓΓΠΣ δεν διαθέτει όλα τα δεδομένα ,το αργότερο μέχρι τις 29 Νοεμβρίου. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των  προαναφερόμενων (από τις Εφορίες)Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ορίζεται η 29.11.2010. Η αποδοχή των εν λόγω Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τους επιτηδευματίες, γίνεται το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την αναφερόμενη σε κάθε Εκκαθαριστικό Σημείωμα ημερομηνία έκδοσής του. Σε περίπτωση ύπαρξης προφανών σφαλμάτων στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, ο επιτηδευματίας προσέρχεται στη Δ.Ο.Υ. έκδοσης όπου γίνεται άμεση διόρθωσή του Στις περιπτώσεις αυτές η αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος γίνεται το αργότερο μέχρι 17.12.2010. Με τη νέα υπουργική απόφαση παρατάθηκε, επίσης, μέχρι  24 Νοεμβρίου η υποβολή αίτησης από τον επιτηδευματία που επιθυμεί να περαιώσει τις εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις. (Η προθεσμία έληξε κανονικά 16/11/10)

 

Με την προαναφερόμενη ΠΟΛ αντιμετωπίζεται, κυρίως, το θέμα της μη επάρκειας στοιχείων στην ΓΓΠΣ για περίπου 140.000 φορολογούμενους. Είναι γεγονός, όμως , ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει εκκαθαριστικά σημειώματα περίπου οι διπλάσιοι-κάτι που καθιστά επιτακτική την ανάγκη περαιτέρω ρυθμίσεων, καθώς οι αρχικές προθεσμίες υπαγωγής λήγουν στις 18/11/10 για όσους φορολογούμενους έχουν λάβει εκκαθαριστικά χωρίς λάθη, ενώ στην περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις η προθεσμία εκπνέει 29 Νοεμβρίου.