ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Έχοντας ως δεδομένο την πολύ δυσάρεστη θέση από την άποψη ρευστότητας στην οποία βρίσκονται (και) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Νομού μας, το ΕΒΕΚΙ , προτείνει την λήψη ορισμένων μέτρων που θα «ανακουφίσουν» άμεσα, επισημαίνοντας, κατ αρχάς, ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό τα «εργαλεία» που έχουν εξαγγελθεί και να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για να διοχετευτούν χρήματα στην αγορά από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.    

 

Όσον αφορά, πάντως, το εμπόριο η πάταξη του παρεμπορίου και ο έλεγχος των «αλλοδαπών καταστημάτων» ώστε να λειτουργούν στα πλαίσια της νομιμότητας, αποτελούν-περισσότερο από ποτέ-επιτακτική ανάγκη!

 

Τα προτεινόμενα μέτρα:

 

1.       Οι επιχειρηματίες που αδυνατούν να ανταποκριθούν αυτή την περίοδο στις υποχρεώσεις τους προς τον ΟΑΕΕ, να έχουν την δυνατότητα  καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για να μην χάνουν τις ιατροφαρμακευτικές καλύψεις

 

2.       Να γίνει η καταβολή του ΦΠΑ σε τρεις δόσεις

 

3.       Να στηριχθεί η υφιστάμενη απασχόληση με την εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ προγράμματος επιδότησης των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και στις επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν ως προσωπικό ένα ή δυο άτομα.