ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, οι προθεσμίες της «ΠΕΡΑΊΩΣΗΣ», έχουν, πλέον, ως εξής:

 

1.       Για την αποδοχή από τους επιτηδευματίες των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που εκδόθηκαν από τη ΓΠΠΣ μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου

 

2.       Για την αποδοχή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που εκδίδονται και διορθώνονται από τις Εφορίες μέχρι, επίσης, τις 28 Δεκεμβρίου

 

3.        Για την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων οι Εφορίες έχουν προθεσμία. μέχρι 13 Δεκεμβρίου,

 

4.       Για υποβολή αίτησης επίλυσης των διαφορών( εκκρεμείς υποθέσεις) μέχρι 17 Δεκεμβρίου,

 

5.       Για υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου.

 

6.       Η επίλυση της διαφοράς για υποθέσεις όπου οι σχετικές αιτήσεις υποβλήθηκαν μέχρι 29 Νοεμβρίου πραγματοποιείται μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου.

 

7.       Για όσους επαγγελματίες/επιχειρηματίες δεν έχει εκδοθεί από τη ΓΓΠΣ ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. το εκκαθαριστικό σημείωμα ή έχει εκδοθεί, αλλά δεν έχει παραληφθεί, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου.