ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 20 ΧΙΛ. ΕΥΡΩ!-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ο.Ε.,Ε.Ε. Κ.Λ.Π. 

 

oaee_arcadia1_02

 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:

1.Οσοι χρωστούν στον ΟΑΕΕ  εισφορές μέχρι 15.000 ευρώ και τα πρόσθετα τέλη δεν ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ-έχουν, δηλαδή, συνολικό χρέος μέχρι 20.000 ευρώ-μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τον Οργανισμό και τα οφειλόμενα να παρακρατούνται από την σύνταξη. Το νέο όριο ισχύει για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 11/4/2012, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από 11/4/2012  και οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα και δεν έχει γνωστοποιηθεί η οφειλή καθώς και για αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν πριν από την 11/4/2012 αλλά δεν έχει παρέλθει μέχρι την ημερομηνία αυτή  η προθεσμία των δύο μηνών για την καταβολή της δόσης.

2. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ. παρατείνεται μέχρι και τις 25 Μαΐου 2012 και για τις δηλώσεις που η υποβολή τους γίνεται «ηλεκτρονικά» και για αυτές που υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ.