ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ & ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ 

 

To EBEKI ενημερώνει :

 

 

1.Η Επιτροπή υποστήριξης του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ οίκον» αποφάσισε να θεσπίσει ελαστικότερα κριτήρια για ένταξη στο Πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα-εν μέσω άλλων-αποφασίστηκε: α.Μοναδική απαίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η αναβάθμιση κατά μια ενεργειακή κατηγορία -δίχως να εξετάζεται η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό 80%.

 

β. Είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες που αφορούν σήτες, αποξηλώσεις / καθαιρέσεις  και δίκτυο διανομής για τη θέρμανση των χώρων.

 

γ. Αν το κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν 31.12.1979 αλλά ο ιδιοκτήτης του δε διαθέτει οικοδομική άδεια, μπορεί να προσκομίσει σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που αυτό εκδόθηκε. δ. Αν η οικοδομική άδεια (ή το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο) δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορούν να προσκομιστούν στη τράπεζα πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. ε Η πρόταση του ενεργειακού επιθεωρητή πρέπει να περιλαμβάνει υλικά-συστήματα με ενεργειακά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ

 

 

 

Υπενθυμίζεται ,επίσης ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, λήγει στις 16 Μαΐου

 

 

2. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπέγραψε τις απαραίτητες αποφάσεις για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναμόρφωσης της προκήρυξης των Σχεδίων Βελτίωσης, του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ ύψους 500 εκ. ευρώ.Ο Υπουργός υπέγραψεα) τροποποίηση της υπουργικής Απόφασης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου, β) τροποποίηση της υπουργικής Απόφασης Κριτηρίων Βαθμολογίας του Μέτρου και γ) τροποποίηση της ΥΑ λεπτομερειών εφαρμογής του Μέτρου.

 

Επιπλέον, ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ορίζεται η 31η Μαΐου του 2011