ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΌ Ι.Κ.Α. ΜΕΧΡΙ 3/7/09-ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΌ 24/06 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Το Ε.Β.Ε.Κ.Ι γνωστοποιεί ότι:

 

 

1)Από το Ι.Κ.Α. ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται μέχρι και 3/07/09 η υποβολή αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3762/09,

 

2)Ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ότι από 24/06/09 έχει αρχίσει η λειτουργία της εφαρμογής e-ΚΒΣ για την υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών και Πιστωτικών υπολοίπων για τις συναλλαγές από 1/1/2008 – 31/12/2008.Υπενθυμίζουμε ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων είναι οι εξής: Η 30η/9/2009, για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 1,2,3. Η 7η/10/2009, για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 4,5,6. Η 14η/10/2009, για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 7,8,9. Η 21η/10/2009, για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 0.