ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ Β.Ε.Α 

Το Ε.Β.ΕΚ.Ι. ενημερώνει ότι :

 

1) Δόθηκε παράταση από το Υπουργείο στον χρόνο υποβολής των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2007 και του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ

 

Η παράταση δόθηκε με την απόφαση ΠΟΛ.1128/26.9.2008  και η ημερομηνίες έχουν ως εξής :

 

Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου για εκείνους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,2,3 Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4,5,6 Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου για όσους ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7,8,9     Μέχρι την 22η  για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

 

 

To E.B.E,K.I  συντάσσεται, επίσης, με το  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, το οποίο ζητά να εξαιρούνται μονίμως οι συναλλαγές μέχρι 300 Ευρώ από την υποχρέωση να συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών. Η άποψή μας είναι, ότι εάν ,τελικώς, αυτές οι χαμηλού ύψους συναλλαγές συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα προκαλέσουν αδικαιολόγητη αύξηση της γραφειοκρατίας και αιτία για  άδικες βαρύτατες ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση ανακάλυψης απρόθετης ανακρίβειας λίγων, ελάχιστων, Ευρώ!