ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/05/10 Η Γ.Σ. ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Πραγματοποιήθηκε στις 22/05/10 η Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων της χώρας, ενώ το παρόν στη συνέλευση έδωσε και η Υπουργός Οικονομίας κ. Λούκα Κατσέλη- η οποία, μάλιστα, διαβεβαίωσε ότι από τα μέσα αυτής της εβδομάδας θα δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ  για την διευκόλυνση των επιχειρηματιών όσον αφορά την εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών.

 

Κατά τη Γ.Σ. ακούστηκε έντονη κριτική για το νομοσχέδιο απλοποίησης διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αλλά η Υπουργός έδειξε να επιμένει και στην επιστράτευση των ΚΕΠ και στη χρησιμοποίηση των συμβολαιογράφων και ανάφερε ότι δεν έχει ακόμη αποφασισθεί αν θα υπάρξει «Καλλικράτης» στα Επιμελητήρια. Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ ζήτησε από την Υπουργό περισσότερα αναπτυξιακά μέτρα, οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων σημείωσαν στις ομιλίες τους ότι  το πρόβλημα των επενδύσεων στη χώρα οφείλεται περισσότερο στο φορολογικό σύστημα (σε σχέση με τη γραφειοκρατία) και κατέθεσαν προτάσεις για την βελτίωση του νομοσχέδιου απλοποίησης των διαδικασιών .Όσον αφορά αυτό το τελευταίο αναφέρθηκε ότι η Κυβέρνηση περιπλέκει τα πράγματα βάζοντας τα Κ.Ε.Π. «στο παιχνίδι», στο νομοσχέδιο υπάρχουν σημαντικές ασάφειες, περιλαμβάνονται πολλές παραπομπές σε Κ.Υ.Α (κάτι που σημαίνει καθυστερήσεις) και προτάθηκαν ειδικότερα:

 

1)Να συμπεριληφθεί στο νόμο και η απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων. Να κατοχυρώνεται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος των ατομικών επιχειρήσεων, με την καταχώρισή τους στο ΓΕΜΗ.

 

2)Για τις ΟΕ και ΕΕ, είτε τα υπάρχοντα ΚΕΠ να επικουρούν τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, είτε να δημιουργήσουν τα Επιμελητήρια τα πενήντα γραφεία, στις περιοχές που θα οριστούν από το νόμο, αντί να χρειάζεται πιστοποίηση ΚΕΠ

 

3) Να καταργηθεί η υποχρέωση δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο– με όλα τα επιπλέον κόστη που αυτό συνεπάγεται-και να αρκεί η «εμπορική δημοσιότητα» στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ

 

4)Ως προς τη σύσταση ΑΕ και ΕΠΕ είτε να καταργηθεί η απαίτηση για σύσταση με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μειώνοντας σημαντικά το κόστος και να χρησιμοποιούνται  ιδιωτικά Συμφωνητικά-Καταστατικά, είτε να οριστούν ως υπηρεσίες μιας στάσης και οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων εφόσον εξασφαλίσουν τη σύμπραξη συμβολαιογράφου, είτε να γίνεται η σύσταση με προτυποποιημένα καταστατικά, ώστε να μειώνεται σημαντικά το συμβολαιογραφικό κόστος.

 

Η (αρνητική) άποψη του ΕΒΕΚΙ για «επιμελητηριακό Καλλικράτη» και για συμμετοχή των ΚΕΠ και συμβολαιογράφων στη διαδικασία απλοποίησης των πραγμάτων  στην ίδρυση επιχειρήσεων έχει εκφρασθεί με προγενέστερο Δελτίο Τύπου