ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ. ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ! 

 

924917923921931931927922927924921913

 

                                   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ. ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ!

 

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα στην προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας, θέτει ως κεντρικό άξονα της πολιτικής της, την προώθηση της απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων και στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκινάει σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής) εκπαιδευτικά σεμινάρια για νέους από 24 έως και 40 ετών, που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα.

Τα σεμινάρια διάρκειας 50 ωρών, εντάσσονται στο πρόγραμμα «Τριπτόλεμος»που στόχο έχει  να παρουσιάσει στους νέους τις βασικές προϋποθέσεις, αλλά και τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του αγροτικού επαγγέλματος.

Τα σεμινάρια θα γίνουν αρχικά στην Αθήνα ( Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) για 80 άτομα (20 ανά τμήμα) που θα μπορούν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω τέσσερις θεματικές  ενότητες :

1.     Αμπελουργία- Οινολογία

2.     Δενδροκομία και Νέες Δενδρώδεις Καλλιέργειες

3.     Μελισσοκομία

4.     Αιγοπροβατοτροφία- Γαλακτοκομία

Το επίπεδο γνώσεων, το αντικείμενο απασχόλησης και η εμπειρία ή μη στον αγροτικό τομέα παραγωγής, δεν θα αποτελεί κριτήριο για την επιλογή των νέων εκείνων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση  υποβολής μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων από τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετεχόντων,

θα γίνει κλήρωση.

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων είναι 50 ευρώ για κάθε κύκλο (ήτοι ένα ευρώ την ώρα), που θα κατατεθεί στον  Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθήνας.

Τα σεμινάρια θα γίνονται τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τρίτη και  Πέμπτη, ώρες 17:00 έως 21:00 και Σάββατο πρωί,  10:00 έως 14:00) από την Πέμπτη 15.11.2012   έως και  την Πέμπτη 20.12.2012.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ,μπορεί να γίνει έως και την Παρασκευή  9.11.2012:

1.Με επί τόπου επίσκεψη στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ( Αχαρνών 417, Αγ. Ελευθέριος, ώρες: 09:00- 14:00, γραφείο 135) ή

2.  Ηλεκτρονικά στο  email: a.katsarou@neagenia.gr