ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο ΣΕΤΕ ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει φέτος την 22η θέση μεταξύ 130 χωρών όσον αφορά τον Δείκτη «Τουριστικής και Ταξιδιωτικής Ανταγωνιστικότητας»( Δ.Τ.Τ.Α), ενώ πέρυσι είχε καταλάβει την 24η θέση ανάμεσα σε 124 χώρες. Την σχετική λίστα παρουσίασε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στις 4/3/08 και η βελτίωση της θέσης της χώρας μας προέρχεται, κυρίως, εκ του ότι διαπιστώθηκε πως στον  τομέα του τουρισμού η κυβέρνηση δίνει μεγαλύτερη σημασία φέτος! Ο ΣΕΤΕ σπεύδει, βεβαίως, να διευκρινίσει ότι αυτό το μεγαλύτερο κυβερνητικό ενδιαφέρον δεν συνοδεύεται από ανάλογη βελτίωση και σε άλλους, κρίσιμους, δείκτες! Από τους 14 γενικούς δείκτες που περιλαμβάνει ο δείκτης, για την Ελλάδα οι 9 παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με το 2007 και οι 5 βελτίωση! Στην υγεία π.χ. και υγιεινή από την 3η πέσαμε στη 16η θέση. ( Αλλά, όσον αφορά στην προτεραιότητα του τουριστικού τομέα από την 22η πήγαμε στην 1η θέση).  Όσον αφορά την ίδια την έρευνα και την αξιοπιστία της ο ΣΕΤΕ εκτιμά ότι  πρόκειται για πολύ καλή προσπάθεια με μεγάλες, όμως, δυσκολίες στην υλοποίηση, καθώς συγκρίνονται στοιχεία μεταξύ 130 χωρών που βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης, με τουριστικές οικονομίες σε διαφορετικά σημεία του κύκλου ζωής τους. Επισημαίνει, ακόμη, ότι τα στοιχεία που προκύπτουν προέρχονται τόσο από στατιστικά δεδομένα όσο και από την έρευνα Executive Opinion, η οποία σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε να ήταν αντιπροσωπευτικότερη

 

Η κατάληψη της 24ης θέσης οφείλεται, «εν τέλει», στην χειροτέρευση της θέσης τριών χωρών που πέρυσι ήταν σε καλύτερη «μοίρα» από την δική μας( της Κύπρου, του Βελγίου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων).

 

Παρατηρώντας τον σχετικό κατάλογο διαπιστώνουμε ότι:

 

Α) Στις κορυφαίες θέσεις βρίσκονται η Ελβετία, η Αυστρία, η Γερμανία…χώρες με υψηλό εισόδημα, ανεπτυγμένο επιχειρηματικό περιβάλλον, σύγχρονες υποδομές, ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.

 

Β) Η Ελλάδα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της υστερεί έναντι της Ισπανίας (6η), της Πορτογαλίας(15η), και είναι πάνω από την Κύπρο(24η), την Μάλτα(25η), την Ιταλία (28η),την Κροατία(34η) και την Τουρκία(54η)

 

Ο ΣΕΤΕ, διαπιστώνει ότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας είναι  οι ικανοποιητικές γενικές συνθήκες υγιεινής,  το πλήθος και η ποικιλία των τουριστικών υποδομών- όπως η διαθεσιμότητα ξενοδοχείων και υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων- και οι πολιτιστικοί πόροι, ενώ στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται οι υψηλές τιμές, το ρυθμιστικό πλαίσιο , οι  οδικές μεταφορές  και ο τομέας των ανθρώπινων πόρων. Με βάση, επομένως, τα παραπάνω η τουριστική μας πολιτική θα πρέπει, κυρίως, να κατευθυνθεί στην συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, στην βελτίωση των υποδομών και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και στην προσέγγιση ξένων επενδύσεων.

 

Ο ΣΕΤΕ χαρακτηρίζει ενθαρρυντική τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στον τουριστικό τομέα συνυπολογίζοντας ότι στον Γενικό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας υποχώρησε κατά 18 θέσεις φθάνοντας στην 65η θέση την περίοδο 2007-2008, από την 47η που είχε την περίοδο 2006-2007 και επισημαίνει ότι:                       

 

 α) Η ανταγωνιστικότητα είναι ένα σχετικό μέγεθος που προκύπτει από τη σύγκρισή μας με τους άλλους. Αν θέλουμε να βελτιωθούμε πρέπει να συγκρινόμαστε με τους καλύτερους.

 

β)Δεν αρκεί να είμαστε καλύτεροι από πέρσι! Πρέπει να είμαστε καλύτεροι από τους ανταγωνιστές μας, διότι ο επισκέπτης μας δεν συγκρίνει τόσο την φετινή κατάσταση του αεροδρομίου μας σε σχέση με την περσινή, όσο με την κατάσταση του αερολιμένα του τόπου που θα επισκεφθεί την επόμενη χρονιά!