ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ! 

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ!

 

 

 

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία(τα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας στις 20/01/2010),τα Ιόνια νησιά είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2009 όσον αφορά την μείωση στην έκδοση αδειών ιδιωτικών οικοδομών με 22,2%! Ακολουθεί η Αττική με 19,6%, η Κεντρική Μακεδονία με 18,1%, το Βόρειο Αιγαίο με 17,7%, και η Θεσσαλία με 17,4%, ενώ δεν υπάρχει Περιφέρεια με θετικό πρόσημο.

 

Επιπλέον, πάντα κατά το πρώτο δεκάμηνο, όσον αφορά την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα η κάμψη στον αριθμό των αδειών ανέρχεται στο 15,8% και με βάση την επιφάνεια των κτιρίων και τον όγκο στο 27,1% και 28,8%, αντιστοίχως.(Στο σύνολο της οικοδομικής δραστηριότητας-δημόσιας και ιδιωτικής-η πτώση ήταν κάπως μικρότερη και στα τρία κριτήρια).

 

Τον Οκτώβριο του 2009 η οικοδομική δραστηριότητα, στο σύνολό της εμφάνισε μείωση 17,7%(17,9% στην ιδιωτική) όσον αφορά τον αριθμό των αδειών που εκδόθηκαν, 19,8% σε σχέση με το εμβαδόν των κτιρίων που θα κατασκευαστούν και 19,2% σε ότι αφορά τον όγκο. Στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, τον Οκτώβριο, η μεγαλύτερη πτώση στις Περιφέρειες, και με κριτήριο τον αριθμό των αδειών εντοπίζεται στην Αττική με 27,6%.Έπεται η Στερεά Ελλάδα με 25,1%, το Βόρειο Αιγαίο με 23,8%, η Δυτική Μακεδονία με 23,4% και η Θεσσαλία με 22%.( Μοναδική περιοχή με θετικό πρόσημο είναι η Δυτική Ελλάδα με αύξηση 11,9%!)