ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ!

 

 

1 .Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2009 το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής και δημόσιας), στο σύνολο της χώρας, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν ανήλθε σε 22.216 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε επιφάνεια 5.188 χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων και όγκο 19.970 χιλιάδες κυβικών μέτρων έναντι 26.373 οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε  επιφάνεια7.006 χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων και όγκο 27.145 χιλιάδες κυβικών μέτρων.Παρατηρήθηκε, επομένως, μείωση κατά 15,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26% στην επιφάνεια και κατά 26,4% στον όγκο. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο του 2009, είναι 3,8%.  Ο οικοδομικός όγκος στην Περιφέρεια Αττικής, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2009, έφτασε τα 5.098 χιλιάδες κυβικά μέτρα, έναντι 6.123 χιλιάδων κυβικών μέτρων την αντίστοιχη περίοδο του 2008 (μείωση κατά 16,7%), ενώ ο οικοδομικός όγκος στην υπόλοιπη χώρα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2009, ανήλθε σε 14.114,7 χιλιάδες κυβικά μέτρα έναντι 20.594 χιλιάδων κυβικών μέτρων την αντίστοιχη περίοδο του 2008 (μείωση κατά 31,5%). 

 

 

2. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 

Τι συνέβη, όμως, στην Κεφαλονιά; Η Πολεοδομία Αργοστολίου μας έδωσε τον παρακάτω Πίνακα που δείχνει τον αριθμό των αδειών που εκδόθηκαν το πρώτο πεντάμηνο του 2009 και την επιφάνεια και τον όγκο των έργων που αντιστοιχούν στις δοθείσες άδειες. Παρατηρούμε ότι συγκρίνοντας με το 2008, οι άδειες είναι λιγότερες κατά 28 ( Ποσοστιαία μεταβολή -15%), αλλά το εμβαδόν και ο όγκος που αντιστοιχούν στις άδειες που εκδόθηκαν είναι κατά τι μεγαλύτερος από τα αντίστοιχα νούμερα του 2008! Κατά συνέπεια, το 2009 ζητήσαμε λιγότερες άδειες, οι οποίες, όμως, αφορούσαν σε μεγαλύτερα έργα!

 

                                       

 

                                   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ

 

         ΕΜΒΑΔΟΝ

 

           ΟΓΚΟΣ

 

 

2008

 

2009

 

2008

 

2009

 

2008

 

2009

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

 

34

 

29

 

3653

 

3576

 

10387

 

11230

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 

45

 

32

 

13409

 

7156

 

41571

 

22095

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

 

32

 

29

 

4968

 

6939

 

14864

 

21552

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

 

35

 

38

 

7217

 

15232

 

24119

 

49746

 

ΜΑΪΟΣ

 

41

 

31

 

7459

 

4400

 

24298

 

14033

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

187

 

159

 

36706

 

37303

 

115869

 

118.656

 

 

Από την Πολεοδομία μας αναφέρθηκε ότι δεν είχαμε το 2009 σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, όσον αφορά την εκτέλεση αδειών. Άλλωστε, ο πιο ουσιαστικός παράγοντας για την εκτίμηση της οικοδομικής δραστηριότητας είναι η έκδοση άδειας και όχι η εκτέλεσή της, από τη στιγμή που η ισχύς της άδειας είναι ουσιαστικά για μια οκταετία και ένα μικρό σχετικά ποσοστό αδειών παραμένει ανεκτέλεστο.

 

Η Πολεοδομία αποδέχτηκε, βεβαίως, ότι κατά την τρέχουσα χρονιά είχαμε έναν πολύ μικρό αριθμό απολύσεων προσωπικού από τα Τεχνικά Γραφεία και, κυρίως, την φυγή από τα νησιά αλλοδαπών οικοδόμων και συναφών. Αυτό το τελευταίο το απέδωσε στην ύπαρξη ,εδώ και καιρό, υπερπροσφοράς εργασίας.

 

Οι ιδιώτες μηχανικοί ,πάντως, που συζητήσαμε, ισχυρίστηκαν ότι κατά την φετινή περίοδο είχαμε αισθητή μείωση ,σε σχέση με το 2008, όσον αφορά στην διάθεση(πώληση) διαμερισμάτων και κατοικιών.