ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ! 

ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ!

 

Στα μέσα του Ιουλίου είδε το φως της δημοσιότητας έρευνα του ΙΟΒΕ , η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 587 Α.Ε και Ε.Π.Ε.και με βασικό στόχο να καταγραφούν οι μέχρι τώρα επιδράσεις της κρίσης, οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τους προσεχείς μήνες και οι τρόποι αντίδρασής τους.

 

Μερικά βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι:

 

·          Υπάρχει αρνητική εικόνα για την μέχρι τώρα επίδραση της κρίσης και αρνητικές προβλέψεις για το μέλλον

 

·           Πιο αρνητική είναι η εικόνα σε Βιομηχανία και Εμπόριο και τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Ηπιότερη σε Υπηρεσίες και στις πολύ μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Ανθεκτικότερες στην κρίση εμφανίζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις

 

·          Εκτιμάται ότι τα βασικά μεγέθη των επιχειρήσεων θα επηρεασθούν το επόμενο 12/μηνο, με τα κέρδη και τις πωλήσεις να επηρεάζονται περισσότερο

 

·          Η βασική αντίδραση στην κρίση είναι η περικοπές στο κόστος λειτουργίας

 

·          Η κρίση δεν έχει επηρεάσει τη χρηματοδότηση από τις τράπεζες στα 2/5 των  επιχειρήσεων

 

Αναλυτικότερα:

 

1.Το 77% των επιχειρήσεων του δείγματος διατυπώνουν αρνητικές εκτιμήσεις για την μέχρι τώρα επίδραση της κρίσης, ενώ το 85% κρίνει ότι τα δύσκολα δεν έχουν περάσει, προβλέποντας περαιτέρω επιδείνωση τους επόμενους δώδεκα μήνες. Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα έχουν απώλειες εσόδων της τάξεως του 5,5%.(Οι απώλειες εκτιμώνται σε 3,3% στη Μεταποίηση, σε 6,4% στις Υπηρεσίες, σε 10% στο Λιανικό Εμπόριο και σε 18% στις Κατασκευές. Στο σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, τα κέρδη αναμένεται ότι θα μειωθούν κατά 13%, ενώ στη Βιομηχανία θα μειωθούν κατά 7,7%, στις Υπηρεσίες κατά 33,5%, στο Λιανικό Εμπόριο κατά 17% και στις Κατασκευές κατά 23,8%. Πιο αρνητική εικόνα έχουν για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανία και το Εμπόριο και ακολουθούν όσες δραστηριοποιούνται στην Εμπορία και Επισκευή Αυτοκινήτων  και στην Πώληση Καυσίμων Αντίθετα, ανθεκτικότερες στην κρίση εμφανίζονται οι επιχειρήσεις στους κλάδους Ιδιωτικής Υγείας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Οι μεσαίες επιχειρήσεις (50-249 άτομα) εμφανίζονται περισσότερο αρνητικές (σε ποσοστό 81%) αναφορικά με τις επιδράσεις της κρίσης, ενώ ηπιότερη είναι η εικόνα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέχρι 9 άτομα (71% οι αρνητικές εκτιμήσεις). Ανθεκτικότερες εμφανίζονται και οι μεγάλες επιχειρήσεις, με προσωπικό άνω των 250 ατόμων.

 

2.Το 85% των επιχειρήσεων προβλέπει ότι η επίδραση της κρίσης τους ερχόμενους 12 μήνες θα είναι αρνητική έως πολύ αρνητική. Βιομηχανία και Εμπόριο είναι οι κλάδοι που διατυπώνουν τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον. Ηπιότερη είναι η εικόνα για τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και τον Κλάδο των Ασφαλειών. Οι πιο απαισιόδοξες είναι οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους , ενώ οι πολύ μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξες

 

3.Περίπου οι μισές επιχειρήσεις περιμένουν πτώση μέχρι 20% κατά το επόμενο δωδεκάμηνο σε κύκλο εργασιών και κέρδη. Καταγράφεται και ένα 18% που αναμένει άνοδο πωλήσεων! Όσον αφορά τις επενδύσεις 3 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι θα μειώσουν πάνω από 30% τις επενδύσεις, αλλά 1 στις 4 δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση

 

4. Έντονα αρνητική αξιολόγηση εντοπίζεται στον κλάδο των Κατασκευών .Το 70% των επιχειρήσεων κρίνει ότι η κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τη χρηματοδότηση. Τα 2/3 των επιχειρήσεων εντοπίζουν το βασικότερο πρόβλημα χρηματοδότησης στον περιορισμό της ρευστότητας των πελατών / προμηθευτών. Το 42% των επιχειρήσεων εντοπίζουν ως βασικότερο πρόβλημα το υψηλότερο κόστος δανεισμού, το 38% την άρνηση των τραπεζών να εγκρίνουν νέα δάνεια και το 28% τον περιορισμό της ρευστότητας υφιστάμενων γραμμών χρηματοδότησης.

 

5. Ο πιθανότερος τρόπος αντίδρασης για το 93% των επιχειρήσεων είναι η περικοπή στο κόστος λειτουργίας. Ακολουθεί ο περιορισμός των περιθωρίων κέρδους με 86%, η μείωση τιμών με 73% και η μείωση παραγωγής και δραστηριότητας με 67%.Η περικοπή του κόστους επιτυγχάνεται κυρίως μέσω συγκρατημένων αυξήσεων των τακτικών αποδοχών( ή και στασιμότητας στις αποδοχές) των εργαζομένων αλλά και μείωση του αριθμού απασχολούμενων. Σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται οι θέσεις ανειδίκευτης εργασίας.