ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ! 

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ!

 

 

Την Δευτέρα 6/07/09 ο υφυπουργός ΥΠ.ΑΝ κ.Γ.Βλάχος υπέγραψε την Αγορανομική Διάταξη 7/2009, με την οποία κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες οι ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις και καταργείται η μέχρι σήμερα κωδικοποιημένη Αγορανομική Διάταξη 14/1989.Με την 7/2009 θα διευκολυνθούν οι Νομαρχίες και οι Δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και τα Δικαστήρια και οι εμπορικοί φορείς, όλοι, γενικώς, όσοι εφαρμόζουν την κείμενη αγορανομική νομοθεσία, διότι έχουν πλέον σε ένα ενιαίο κείμενο όλα όσα μέχρι σήμερα ισχύουν στον χώρο.