ΗΜΕΡΙΔΑ Κ.Ε.Τ.Α 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων στις 27/7/07 πραγματοποιήθηκε ημερίδα του Κ.Ε.Τ.Α. Ι.Ν. Η ημερίδα ξεκίνησε με έναν σύντομο χαιρετισμό του Αντιπρόεδρου του ΕΒΕΚΙ κ. Σ. Ματιάτου με το εξής περιεχόμενο:

 

 

«Σας καλωσορίζουμε κι ευχόμαστε κι ελπίζουμε ότι η αποψινή εκδήλωση που διοργανώνουν τα ΚΕΤΑ υπό τον τίτλο «Τεχνολογικές εφαρμογές στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω Κοινοτικών Προγραμμάτων» θα είναι καρποφόρα για τους παριστάμενους και θα ικανοποιήσει τους διοργανωτές και τους ομιλητές.

 

Ουσιαστικά οι κ.κ. Σπυράτος και Μπεριάτος θα μας ενημερώσουν για το Περιφερειακό Πρόγραμμα το οποίο αυτή την περίοδο είναι «ανοικτό», το Πρόγραμμα επιδότησης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και εμπορίου, και οι κ κ. Κονιδάρης και Βολτέρας για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την προσφερόμενη χρηματοδότηση για να πιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και για αξιοποιήσουμε τον «μαγικό» κόσμο της νέας τεχνολογίας.

 

…Πριν, όμως, δώσω τον λόγο στους κ.κ. Σπυράτο και Μπεριάτο θα ήθελα να σημειώσω δυο πράγματα:

 

1.Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης γνωστοποιεί εγκαίρως μέσα από το Περιοδικό του για όλα τα Προγράμματα που προκηρύσσονται και ενδιαφέρουν τα μέλη του και συχνά, δεν παραλείπει και με Δελτία Τύπου να ενημερώσει, κυρίως για εκείνα που παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον. Το Επιμελητήριο μας, μάλιστα, διαθέτει ειδική υπηρεσία ενημέρωσης για τους επίδοξους επενδυτές.    

 

Αναγνωρίζουμε,  ότι υπάρχει βελτίωση και στην «γραφειοκρατία» των     Προγραμμάτων και στην καλή κατάρτιση των φακέλων και στο έγκαιρο των προκηρύξεων, αλλά έχουμε την εντύπωση ότι τα περιθώρια βελτιώσεων είναι, ακόμη, σημαντικά.

 

Αναγνωρίζουμε, τέλος, ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την προσαρμογή των Προγραμμάτων στην ελληνική πραγματικότητα( Παλιότερα π.χ. οι αυτοαπασχολούμενοι ήταν μονίμως εκτός)

 

2. Είναι γεγονός ότι οι νησιωτικές επιχειρήσεις έχουν μικρό μέγεθος, περιορισμένη εξωστρέφεια, υψηλά κόστη, ανάγκη εκσυγχρονισμού, συνέργιας και ουσιαστικής εκπαίδευσης.

 

      α)Η στήριξη της Πολιτείας όσον αφορά τα κόστη είναι κατά την άποψή μας   επιβεβλημένη

 

β)Τα προγράμματα επιδότησης, αλλά και οι Αναπτυξιακοί Νόμοι πρέπει να είναι ακόμη πιο γενναιόδωροι απέναντι στις νησιωτικές επιχειρήσεις.

 

γ)Χρειάζεται, τέλος, ο Μικρομεσαίος Επιχειρηματίας να έχει κοντά του για να τον στηρίζουν και να τον βοηθούν πολλούς και αξιόπιστους συμβούλους!

 

Τα προαναφερόμενα, είναι κατά την άποψή μας τρία απαραίτητα προαπαιτούμενα ώστε να  αυξηθεί η γενική αποδοχή και να βελτιωθεί η αξιοποίηση των επιδοτούμενων Δράσεων που προκηρύσσονται, υπό τον όρο, βεβαίως, ότι αυτές θα ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των επενδυτών…»

 

Στην συνέχεια πήραν τον λόγο οι κ κ. Σπυράτος και Μπεριάτος και παρουσίασαν αναλυτικά το Πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜ.Ε. εμπορίου-υπηρεσιών»( Στο Περιοδικό μας και στο τεύχος Αυγούστου συμπεριλαμβάνεται μια ικανή σύνοψη του Προγράμματος) και απάντησαν σε ερωτήσεις των παρισταμένων.

 

Ο Δρ. Α. Κονιδάρης ανάφερε ότι με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, ο επενδυτής μπορεί στο συνολικό προϋπολογισθέν κόστος του «πακέτου του» να εντάξει τα δικαιώματα τεχνογνωσίας μόνο σε ποσοστό 10% και τις δαπάνες προώθησης μόνο σε ποσοστό 5%-ουσιαστικά 7.500 Ευρώ που είναι πολύ μικρό ποσό! Είναι, όμως, δυνατόν να προβληματιστούν οι επενδυτές με τα δεδομένα  και κάνοντας συνδυασμό επιλέξιμων δαπανών να «κατευθυνθούν» προς την «Καινοτομία», διότι ,εδώ, οι περιγραφές είναι τέτοιες που δίνουν την δυνατότητα «ελιγμών». Όλα τα Προγράμματα π.χ. αναφέρονται στο «ινφοκιόσκ»-αλλά δεν το εφαρμόζει κανένας στην επιχείρησή του! «Ινφοκιόσκ» δεν είναι απλά και μόνο ένα έπιπλο σε μια γωνιά του μαγαζιού μέσα από το οποίο δίνονται κάποιες πληροφορίες, αλλά ,μπορεί να είναι π.χ. μια μεγάλη οθόνη σε ένα σημείο της επιχείρησης μέσα από την οποία –με την συνδρομή ενός Η/Υ και λογισμικού-δίνονται καθημερινά και όλη μέρα πληροφορίες για τις προσφορές Μπορούν, επίσης, να γίνουν αρκετά πράγματα συμβατά με την κατηγορία χρηματοδότησης «Αυτοματοποίηση» (π.χ. να ελέγχεται η αποθήκη από το κατάστημα).Στα «δικαιώματα τεχνογνωσίας» είναι δυνατόν να αγοραστούν τα δικαιώματα χρήσης για κάποιο πρόγραμμα ή και να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των επενδυτών και στις «δαπάνες προώθησης» μπορεί να ενταχθεί ένα «γουέμπ-σάϊτ»…

 

Ο κ. Βολτέρας-στέλεχος των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς- πήρε τον λόγο τελευταίος και αναφέρθηκε στα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO( όπου πιο γνωστά είναι τα ISO 9000-Διαχείριση ποιότητας και  ISO 14.000-Περιβαλλοντική διαχείριση), δίνοντας ένα σύντομο ιστορικό και αναφέροντας βασικά στοιχεία και τεκμηρίωση εφαρμογής καθώς και τα ωφελήματα. Ο κ. Βολτέρας μεταφέροντας την εμπειρία της Εταιρείας του από την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας (ISO 9001)δήλωσε ότι με την απαιτούμενη καταγραφή των εργασιών έγινε κατορθωτό να διαδέχεται ένας εργαζόμενος κάποιον άλλον σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας και να μην απαιτείται να διατεθεί χρόνος για την εκπαίδευσή του νεοεισερχόμενου, τέθηκαν με σαφήνεια τα όρια στις διάφορες εργασίες, ομαδοποιήθηκαν και ιεραρχήθηκαν. Σε σχέση με την άλλη «οικογένεια ISO»( ISO 14.000) δήλωσε ότι η εφαρμογή τους βελτιώνει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της Εταιρείας, μειώνει το κόστος παραγωγής και τις πιθανότητες ατυχήματος, δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αυξάνει τις δυνατότητες χρηματοδότησης και την διεισδυτικότητα σε νέες αγορές, βελτιώνει το κοινωνικό προφίλ…