ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π.Ι.Ν ΓΙΑ Δ΄Κ.Π.Σ. 

 Με εισηγήτρια την κ.Δ.Παπαδάτου συμμετείχαμε στην ενημερωτική συνάντηση που οργάνωσε η Π.Ι.Ν. στο Αργοστόλι για το Δ¨Κ.Π.Σ..Στην εισήγησή του το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ανάφερε κατ αρχάς ότι οι επιχειρήσεις του Νομού μας είναι πολύ μικρού έως μικρού μεγέθους και λειτουργούν αυτόνομα,δεν συμμετέχουν σε Δίκτυα,υπάρχει ποικιλία τοπικών κλάδων παραγωγής πράγμα που καθιστά δύσκολη την κινητοποίησή τους και η σχέση τους με την έρευνα και την Ανάπτυξη  είναι περίπου ανύπαρκτη.

 

Στην συνέχεια στην εισήγηση αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρξουν Δράσεις καλά προσαρμοσμένες στις ιδιομορφίες των επιχειρήσεών μας ιδιαίτερα στον χώρο του τουρισμού.Χρειάζεται επ αυτού να δομηθούν δομές πληροφόρησης  και να ενθαρρυνθεί η προσπάθεια για την δημιουργία διαφοροποιημένων τουριστικών πακέτων .Η ανάπτυξη ενδοπεριφερειακής συνεργασίας μπορεί να λειτουργήσει θετικά και ένας από τους άξονες κινητοποίησης του κλάδου μπορεί να είναι η δημιουργία ενδοπεριφερειακών θεματικών διαδρομών .Στην μεταποίηση πρέπει να διερευνηθούν ζητήματα που αφορούν την πιστοποίηση,τα σήματα ποιότητας και τα παρεμφερή ,ενώ όσον αφορά τα προιόντα αγροτροφίμων το ενδιαφέρον πρέπει να επικεντρωθεί σε κρασί,λάδι,κρέας και τυροκομικά. Τέλος ,στην εισήγηση αναφέρεται ότι θα πρέπει να προωθηθεί μέσα από  το Δ¨ ΚΠΣ προσαρμοσμένο το ηλεκτρονικό εμπόριο,ο τεχνολογικός εσυγχρονισμός των επιχειρήσεων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας,η οργανωτική αναβάθμιση και η βελτίωση των υποδομών στον τουρισμό και φυσικά η «επέκταση του ειδικού καθεστώτος»άλλων νησιωτικών περιοχών και στο Ιόνιο με ταυτόχρονη βελτίωση των συγκοινωνιών ,των αποθηκευτικών και μεταφορτωτικών δεδομένων με στόχο την βελτίωση της εξωστρέφειάς μας.