ΑΡΘΡΟ Β.ΚΕΚΑΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

                                     Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο- Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Κ Ο Σ  Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

 

 

      Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΕΚΑΤΟΥ*

 

 

 

– Η ζέστη της Αγάπης γι’ αυτό που σκέφτεσαι. 

 

         – Η δύναμη της Δημιουργίας γι’ αυτό που σχεδιάζεις.

 

                 – Η ακρίβεια της Συνέπειας γι’ αυτό που προγραμματίζεις.

 

                                – Η αγωνία της Εκτέλεσης γι’ αυτό που αναπτύσσεις.

 

                                       – Ο βαθμός αποδοχής της Πρόσκλησης που προτάσσεις.

 

                                    – Η ευγένεια της Αποδοχής γι’ αυτούς που συμμετέχουν.

 

                                                               – Η ένταση της Ευθύνης γι’ αυτούς που προσδοκούν .

 

                                                     – Η ακρίβεια του Συγχρονισμού των παράλληλων ενοτήτων.

 

                                  – Η επιτυχία του Συντονισμού της πολυθεματικότητας των Συνεδριάσεων.

 

                                          – Η γεύση της Ανάμνησης που αναπτύσσεται μέσα στο χρόνο .

 

                       – Η προοδευτική νοσταλγική Επιθυμία επιστροφής των κ.κ.συνέδρων .

 

                             – Το υψηλό επίπεδο της Οργάνωσης του όλου επιχειρήματος .

 

         – Η μοναδικότητα της προσωπικής Προσέγγισης των εμπλεκομένων.

 

               – Το αίσθημα Ικανοποίησης από το τελικό αποτέλεσμα και

 

  – Η ειλικρίνεια της Προσπάθειας που εξασφαλίζει την ψυχική 

 

            ηρεμία του οικοδεσπότη-υπεύθυνου οργάνωσης.

 

 

                      αποτελούν τις 15 καθοριστικές συνιστώσες ενός Συνεδρίου που καταγράφεται ως

 

 

                                                             ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό

 

 

     Το Συμπόσιο δεν λειτουργεί ως ένα επικοινωνιακό τέχνασμα , που σκοπό έχει να εντυπωσιάσει και κατ’ επέκταση να αποδώσει πρόσκαιρα οφέλη , αλλά αποτελεί άλλο ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στον πολιτισμό , στις τέχνες και τις επιστήμες του νησιού μας , που έχει παράδοση στη διανόηση, στο πνεύμα και την αναζήτηση.

 

     Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε ένα συνέδριο , έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, έρχονται για συγκεκριμένους λόγους , μία πολύτιμη ημερομηνία που γνωρίζουν 1-2 χρόνια πριν και θέλουν να αισθανθούν ότι κερδίζουν σε γνώσεις, κοινωνικές επαφές και επαγγελματικές συναντήσεις από τη συμμετοχή τους.

 

     Αυτή η αίσθηση του οφέλους , που μπορεί να είναι επιστημονική, κοινωνική ή ακόμα και προσωπική , που αποκομίζει ο σύνεδρος, τον μετατρέπει σε πρεσβευτή του νησιού και αποτελεί το ουσιαστικό κέρδος του χώρου που τον φιλοξενεί.

 

     Για τη δημιουργία και την επιτυχία του Συνεδρίου πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η Οικογένεια των Χορηγών , η οποία μπορεί να είναι είτε θεσμική , είτε ατομική.

 

     Ο Χορηγός δεν είναι ο ψυχρός χρηματοδότης που υποστηρίζει μία ακόμα προσπάθεια , αλλά είναι η υπηρεσία ή η επιχείρηση ,ή ο άνθρωπος , που υποδεχόμενος τους καλεσμένους κ.κ.Σύνεδρους μετατρέπεται σ’ έναν δημιουργικά σημαντικό κάτοικο ή φορέα .

 

     Μέσω της προσφοράς που παρέχει ο Χορηγός απολαμβάνει και ο ίδιος την αίγλη και το κύρος του φιλόξενου οικοδεσπότη, που συμμετέχει ενεργά στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής.

 

     Το Συνέδριο που αντέχει στο χρόνο αποτελεί την καλύτερη παρακαταθήκη ανάπτυξης του Συνεδριακού Τουρισμού του τόπου που το οργανώνει και συγχρόνως με την ανάδειξη του εγχώριου επιστημονικού-κοινωνικού-πολιτιστικού δυναμικού λειτουργεί σαν αξιόπιστος θεσμικός-συνεδριακός-τουριστικός παράγοντας ανάπτυξης και προόδου του Νησιού μας.

 

 

*Ο κ.Βαγγέλης Κεκάτος είναι Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ληξουρίου Μαντζαβινάτειου.Διοργανώνει στην Κεφαλονιά από το 1993 το Διεθνές Υγειονομικό Συμπόσιο.