ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 10% ΟΙ ΑΦΙΞΕΙΣ! 

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 10% ΟΙ ΑΦΙΞΕΙΣ!

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων( Σ.Ε.Τ.Ε.) δημοσιοποίησε στα μέσα Ιουλίου στοιχεία για τις αφίξεις των αλλοδαπών επισκεπτών της χώρας μας για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2009.Σύμφωνα με αυτά ,αυτό το πρώτο εξάμηνο του 2009 είχαμε μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο της τάξεως του 10%.

 

Τα στοιχεία που ο Σ.Ε.Τ.Ε. έδωσε στην δημοσιότητα αφορούν τις διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 95% των συνολικών αεροπορικών αφίξεων αλλοδαπών και το 74% των συνολικών αφίξεων αλλοδαπών στην χώρα μας.

 

Στην σχετική του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος, εκφράζει την ανησυχία του για το υπόλοιπο της τρέχουσας τουριστικής περιόδου-αλλά και για το 2010-εξαιτίας της επιφανειακής απασχόλησης με τον τουρισμό εκ μέρους της Πολιτείας και εκτιμά ότι:

 

1.Η μείωση του 10%, μεταφράζεται σε απώλεια 560.000 επισκεπτών και περίπου 19.000 θέσεων εργασίας

 

2. Σε επίπεδο εσόδων είναι σίγουρο ότι η ποσοστιαία μεταβολή είναι μεγαλύτερη, αν λάβει κανείς υπ όψιν του τις προσφορές που όχι μόνο συνεχίστηκαν, αλλά και διευρύνθηκαν κατά τον μήνα Ιούνιο και θα συνεχιστούν.

 

3  Υπάρχει αδυναμία μεγαλύτερης ελαχιστοποίησης των απωλειών, κάτι που αποδίδει«στη διαχρονική έλλειψη συγκροτημένης τουριστικής πολιτικής» και στην αναίτια καθυστέρηση έναρξης της διαφημιστικής εκστρατείας η οποία, εκ των πραγμάτων, αποδεικνύεται και αναποτελεσματική.

 

4.  «Η χώρα μας ως ώριμη τουριστική οικονομία και με φιλοδοξίες …δεν θα πρέπει να αρκείται σε πανηγυρισμούς για την αποφυγή καταστροφικών εξελίξεων, αλλά θα πρέπει να ασχοληθεί συνολικά και σε συνεργασία πάντα με τον ιδιωτικό τομέα για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τουρισμός μας και τα οποία αναδεικνύονται εντονότερα σε περιόδους διεθνών οικονομικών κρίσεων».